بخار گستر خاور

آدرس : تهران ، خیابان طالقانی، بین خیابان نجات اللهی (ویلا) و خیابان سپهبد قرنی پلاک 304، طبقه 4 واحد 11

تلفن تماس و مشاوره 02188802539

به نسخه موبایل وب سایت خوش آمدید

مخازن تحت فشار

استانداردهای متفاوتی جهت طراحی و ساخت مخازن تحت فشار وجود دارد، شرکت بخار گستر خاور بنابر نياز و سفارش مشتری قادر به طراحی و ساخت مطابق استاندارد های زير می باشد. 1. BS 5500: Specification for unfired fusion welded pressure vessels 2. ASME Section VШ: Rules for construction of unfired pressure vessels فشار کاری، فشار طراحی، دمای طراحی، نوع پوشش، ابعاد و اندازه ها و … اطلاعاتی هستند که عموماً توسط خريدار تعيين می شود.

مخازن تحت فشار

استانداردهای متفاوتی جهت طراحی و ساخت مخازن تحت فشار وجود دارد، شرکت بخار گستر خاور بنابر نياز و سفارش مشتری قادر به طراحی و ساخت مطابق استاندارد های زير می باشد.
1. BS 5500: Specification for unfired fusion welded pressure vessels
2. ASME Section VШ: Rules for construction of unfired pressure vessels
فشار کاری، فشار طراحی، دمای طراحی، نوع پوشش، ابعاد و اندازه ها و … اطلاعاتی هستند که عموماً توسط خريدار تعيين می شود. محاسبات لازم جهت طراحی توسط واحد فنی اين شرکت بر پايه کد يا استاندارد ذکر شده انجام می شود که در نهايت کليه جزييات لازم بدست آمده و نقشه طراحی می گردد. نقشه ذکر شده جهت تاييد برای بازرس مورد تاييد مشتری فرستاده می شود. پس از تاييد نقشه ها و مدارک فنی، تامين مواد مطابق استاندارد ذکر شده انجام می شود و به تاييد مشتری يا بازرس می رسد. پس از دريافت تاييديه های لازم واحد توليد کارخانه بلافاصله اطلاعات و مدارک فنی را از واحد فنی مهندسی دريافت کرده و تحت نظارت کامل واحد کنترل کيفيت شروع به توليد می کند.

اجزای يک مخزن تحت فشار به صورت کلی عبارتند از:
1. عدسی ها Heads or Dished ends
2. پوسته (بدنه مخزن) Shell
3. مخروطی ها Cones or Reducer
4. متعلقات جانبی مثل نازلها، دريچه آدم رو، پايه ها، گيره ها و … Attachments
باتوجه به اينکه ساخت عدسی ها و مخروطی ها از سخت ترين مراحل ساخت می باشند، اولين مرحله از توليد، ساخت اين قسمتها می باشد. پس از ساخت عدسی ها مطابق استاندارد و تلرانس ابعادی مربوطه، پوسته ساخته می شود.

کليه مشخصات روشهای جوشکاری و تاييديه های صلاحيت (WPS, PQR, WQT) در استاندارد آمريکايی مطابقASME SECTION IX انجام مي شود. در استاندارد اروپايی WPS، PQR مطابق EN 288 و آزمون صلاحيت جوشکار مطابق EN 287-1 انجام می شود.
آماده سازی لبه ها و شيارزنی مطابق WPS و نقشه های کشيده شده انجام شده و کنترل می شود. اتصالات به يکديگر متصل شده ( Tack welding) و عمليات نهايی تميز کاری سطوح جوش انجام می شود. جوشکاری با روشهای دستی (SMAW) و زير پودری (SAW) انجام می پذيرد. در صورتيکه طول خط جوش از 5/1 الی 2 متر کمتر بود هر کدام از پاسها به صورت کامل و جداگانه در کل طول درز جوشکاری می شود. در خصوص درزهای طولانی تر مراحل جوشکاری پاسهای مختلف به گونه ای طراحی می شود که بهترين کيفيت جوش ايجاد شده و دماهای بين پاسی دقيقاً رعايت گردد.
در نهايت کليه درزهای جوش مورد بازرسی چشمی مطابق استاندارد های مربوطه قرار می گيرد. پس از اينکه جوشها از نظر چشمی مورد تاييد قرار گرفت، آزمايشات غير مخرب راديوگرافی يا التراسونيک بر روی آنها انجام شده و مراحل کنترلی جوش به پايان می رسد.
آزمون هيدرو استاتيک آخرين آزمون انجام شده بر روی يک مخزن می باشد. فشار در اين آزمون مطابق استاندارد طراحی مخزن تعيين می گردد. مخازن مورد آزمون حداقل 30 دقيقه در فشار نهايی نگه داری می شوند.