اخبار نمایشگاه

با افتخار شما را به بازدید از غرفه شرکت بخار گستر خاور در بیست و ششمین  نمایشگاه صنایع کشاورزی،  مواد غذایی و ماشین آلات و صنایع وابسته  دعوت می نماید.

زمان :28-31 خرداد 98

مکان: تهران-  نمایشگاه بین المللی  شمال سالن 37فضای باز غرفه 6

Address: Tehran, Taleghani Avenue, between the streets of nejatolahi (Villa) and sepahbod gharani St. No. 304, 4th Floor, Unit 11

 Telfax: 88802539- 88802540